o mnie
 endodoncja
 dla pacjentów
 dla lekarzy
 kontakt
Koleżanki i Koledzy,
     Leczenie kanałowe może nastręczać wiele trudności. Problem z lokalizacją ujść kanałowych, nietypowa anatomia jam zębowych, zagięte korzenie, resorpcje, perforacje, złamane narzędzia, ponowne leczenie kanałowe...
     W takich sytuacjach możecie skierować pacjenta na specjalistyczne leczenie endodontyczne, po zakończeniu którego pacjent wróci do Was z rozwiązanym problemem terapeutycznym.
Aby zapewnić sprawny przebieg leczenia pacjent powinien być odpowiednio przygotowany do wizyty:
  • Powinien posiadać zdjęcie/a RTG leczonego zęba, w tym aktualne, po wykonaniu którego nie było żadnej ingerencji stomatologicznej
  • Powinien posiadać skierowanie, na którym należy opisać problem
  • Jeśli leczenie dotyczy zęba trzonowego lub przedtrzonowego z ubytkiem klasy II wg Black’a to ubytek powinien zostać odbudowany materiałem kompozytowym lub glassjonomerowym tak, aby pozostał ubytek klasy I (zabezpieczony opatrunkiem).
Zapraszam do współpracy,